Història

El nostre Centre inicià la seva docència l’any 1910 amb la fundació de les Missioneres dels Sagrats Cors a Llucmajor. L’escola subsistia gràcies a les monges i a les ajudes que les Germanes rebien del poble.

El Reconeixement del Centre per part del Ministeri data del 21 de Juny de 1951

La classificació i transformació del Centre pel Ministeri, data del 16 de Gener de 1976.

L’autorització de l’obertura i funcionament del Centre Privat d’Educació Infantil 2n.Cicle “SAGRADOS CORAZONES”, consta a :

O.M: 12 Setembre de 1979

BOE: 10 Octubre de 1979

A partir de l’Ordre de 12 de setembre de 1997, s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat de segon cicle d’educació infantil “Sagrats Cors” de Llucmajor.

La Direcció General de Planificació i Centres, dia 8 de maig de l’any  2000, autoritza l’adscripció del Centre Concertat d’Educació Infantil als Centres Concertats d’Educació Primària de Sant Bonaventura i Nostra Senyora de Gràcia.

Aquesta autorització va tenir efecte en el Curs 2000-01, després de subscriure unes sol·licituds pels Titulars dels tres centres.

El nostre Centre inicià la seva docència l’any 1910 amb la fundació de les Missioneres dels Sagrats Cors a Llucmajor. L’escola subsistia gràcies a les monges i a les ajudes que les Germanes rebien del poble.

El Reconeixement del Centre per part del Ministeri data del 21 de Juny de 1951

La classificació i transformació del Centre pel Ministeri, data del 16 de Gener de 1976.

L’autorització de l’obertura i funcionament del Centre Privat d’Educació Infantil 2n.Cicle “SAGRADOS CORAZONES”, consta a :

O.M: 12 Setembre de 1979

BOE: 10 Octubre de 1979

A partir de l’Ordre de 12 de setembre de 1997, s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat de segon cicle d’educació infantil “Sagrats Cors” de Llucmajor.

La Direcció General de Planificació i Centres, dia 8 de maig de l’any  2000, autoritza l’adscripció del Centre Concertat d’Educació Infantil als Centres Concertats d’Educació Primària de Sant Bonaventura i Nostra Senyora de Gràcia.

Aquesta autorització va tenir efecte en el Curs 2000-01, després de subscriure unes sol·licituds pels Titulars dels tres centres.