Pastoral

El pilar del nostre Pla de Pastoral és promoure l’educació de la persona i l’educació en valors: gratitud, respecte cap als altres, amistat, alegria, esforç… tots ells formen i enriqueixen la vida personal dels nostres infants i resulten bàsics per a la vida en societat.